Wat doen wij?

Misión Timoteo begon klein, maar groeide uit tot een project met verschillende activiteiten op meerdere locaties.

Santa Cruz: Kindertehuis El Redil (De schaapskooi)

El Redil

Dick en Therèse beginnen het werk in Santa Cruz met de opvang van kinderen die in de gevangenis terecht zijn gekomen. Als één van de ouders gevangen wordt gezet, gaan de kinderen mee. Niet omdat ze zelf misdaden gepleegd hebben, maar omdat er niemand is die voor ze kan zorgen. Een bijzonder kwetsbare groep. Niet omdat ze zelf misdaden gepleegd hebben, maar omdat er niemand is die voor hen kan zorgen. Zo verblijven er in de staatsgevangenis van Santa Cruz de la Siërra, Palmasóla, maar liefst duizend kinderen in de leeftijd van nul tot twaalf jaar! Binnen de gevangenismuren worden velen van hen slachtoffer van geweld, drugssmokkel en seksueel misbruik.

Later bleek al gauw dat er ook een grote nood was onder wezen en straatkinderen.Op een groot terrein in de buitenste ring van Santa Cruz staat nu het kindertehuis . In vijf huisjes kunnen zo’n vijftig kinderen worden opgevangen. In elk huis zijn Boliviaanse leiders die voor de kinderen zorgen. Liefst een echtpaar, om zo veel mogelijk een normale gezinssituatie na te bootsen. De kinderen krijgen voedsel, kleding, medische zorg en zo nodig psychologische hulp. De kinderen gaan naar school, maken kennis met het evangelie en bezoeken periodiek hun ouders in de gevangenis.

Santa Cruz: Kinderdagverblijf & kleuterschool ‘Manitos a la obra’ (Handjes aan het werk)

Kinderen

Al snel wordt duidelijk dat er in de buurt van het kinderhuis een grote nood heerst onder de moeders. Omdat zij moeten werken om in de dagelijkse behoeften van hun gezin te voorzien en vaders vrijwel niet aanwezig zijn, blijven veel kinderen overdag alleen opgesloten in huis achter, soms onder toezicht van een iets oudere broer of zus. Om te voorkomen dat deze kinderen toch op straat gaan zwerven, kunnen ze terecht in het kinderdagverblijf. Hier worden kinderen en hun ouders in praktische zin geholpen en ook met het evangelie in aanraking gebracht.
De contacten met de ouders van de kinderen van het kinderdagverblijf zijn heel goed. Aan de ouders wordt ook de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan cursussen over hygiëne en goede voeding.

Santa Cruz: Cafetaria

Cafetaria

De kinderen die het kindertehuis ontgroeien kunnen natuurlijk niet zomaar op straat gezet worden. Het is de bedoeling ook hen te begeleiden naar een plek in de maatschappij.
Met hulp van EO Metterdaad werd een cafetaria gebouwd. Mensen uit de buurt kunnen hier een hapje komen eten en jongeren van het project kunnen werkervaring opdoen in de horeca.

Portachuelo: Fuente de Vida (Bron van Leven)

PortachuelloEr leven alleen al in Santa Cruz zesduizend straatkinderen. Dick ging regelmatig met een team de straat op en maakte contact met deze -vaak lijm snuivende-kinderen en tieners. Misión Timoteo heeft in 2002 een bedrag gekregen van de Nederlandse ambassade om straatkinderen te kunnen opvangen waarmee in Portachuelo een boerderij is gekocht. Op het terrein van deze boerderij bevindt zich het tienerhuis ‘Fuente de Vida’. Portachuelo is een dorp op het platteland, ongeveer 80 kilometer ten noorden van Santa Cruz. Deze afstand is niet onbelangrijk, omdat het voor de tieners die daar opgevangen worden, beter is als ze een eind van de stad vandaan zijn. Zo komen ze minder snel in de verleiding om terug te gaan naar het straatleven.

Fuente de Vida bestaat uit een huis met slaap,- eet,- en ontspanningsgelegenheid, een voetbalveld, huizen voor de medewerkers. Het huis staat midden in de natuur. De stichting vangt hier straattieners van ongeveer 10-15 jaar op. Hier kunnen ze loskomen uit het leven dat overheerst wordt door drugsgebruik en vervolging door de politie. Er wordt aan gewerkt om de tieners te bevrijden van verslavingen, hen op te voeden en op de boerderij en op te leiden, hen voor te leven een ‘praktisch christen’ te zijn, en hen uiteindelijk hun plek in de maatschappij te laten innemen.

Portachuelo: Boerderij

Boerderij

De boerderij staat op een terrein van 244 hectare. Door in- en verkoop van vleeskoeien wil de stichting proberen in de toekomst de projecten financieel te onderhouden. Naast vleeskoeien worden er ook paarden, kippen en bijen gehouden. Op de boerderij is ook een melkveehouderij.

De boerderij dient als werkervaringsplaats. Verder kunnen de tieners werkervaring opdoen als automonteur, broodbakker of timmerman.