Guadalupe’s verhaal

Guadalupe heeft als kind in het kindertehuis van Misión Timoteo gewoond. Op dit moment woont ze in Nederland. Ze vertelt: Mijn moeder kwam in het ziekenhuis te liggen en overleed kort daarna. Mijn vader was al uit beeld. Mijn oma kon alleen voor mijn jongere zusje zorgen, maar niet voor mij, mijn oudere zus en mijn 3 broers. Toen ik 5 jaar oud was kwam ik samen met mijn zus naar Misión Timoteo. Mijn broers gingen naar een ander kinderhuis. Ik heb er gewoond tot ik 16 jaar oud was. Toen kon ik bij mijn oudere broer in gaan wonen. In het begin had ik een erg moeilijke tijd, want mijn familie was uit elkaar gevallen. Ik miste mijn moeder, zusje en broers enorm. Ik begreep niet waarom mijn broers gescheiden werden van mijn oudere zus en mij. Lees verder in de nieuwsbrief van april

Overlijden Dick

Lieve vrienden, 

Zojuist kregen we bericht uit Amerika dat Dick is overleden. Zijn dochter Miranda schrijft:
‘Lieve familie, broers, zussen en vrienden! Dit is een dag van verdriet en vreugde voor ons. Onze vader en echtgenoot Dick Altena is heen gegaan naar zijn Heer en Heiland, Jezus Christus. Hij laat de belangrijkste erfenis achter die je kunt achterlaten: duizenden levens die voor altijd veranderd zijn en vervuld met de liefde en het mededogen van Jezus. Dicks verlangen was en is voor ieder van jullie om een relatie te hebben met de enige levende God en Heer Jezus.’

Wat een gemis voor Therese en de kinderen. Als u hen een berichtje wilt sturen kan dat naar: altena.therese@gmail.com.
Hoewel zij zeer waarschijnlijk niet alle mail zullen kunnen beantwoorden,
uw blijk van medeleven zal zeker gelezen en gewaardeerd worden. 

Hieronder een kort filmpje, Dick ten voeten uit.

Hartelijke groet namens allen in Nederland die betrokken zijn bij Mision Timoteo.

Gebed voor Dick(3)

Lieve mensen,

Hier zit ik dan in onze huis,- slaap,- eet,- en kantoorkamer kijkend naar Dick in de lazy boy, bijna de hele dag slapend. Af en toe wil hij een slokje water, 2 eetlepels soep en dat is het. Vorige week vrijdag kwam Oscar Kent. onze Amerikaanse vriend, hier met zijn vrouw en kinderen en nadat zij terug waren gegaan naar Alabama eet en drinkt Dick bijna niet mer en gaat heel hard achteruit. Het lijkt of hij op dat bezoek had gewacht. Ook zei hij enkele dagen geleden naar Jezus te willen gaan. Gods gedachten zijn hoger dan de onze en zijn wegen ook. Wij weten niet hoe, wat, waar en waarom, maar we weten allen veilig te zijn in Gods hand en Hij is er steeds bij. Dat ervaren we allemaal. Makkelijk is het niet, en uiteraard hopen we nog steeds op een wonder, maar God is soeverein en Zijn wil is voor ons allen het allerbelangrijkst. Dick heeft niet meer veel pijn. Wat ook best vreemd is. Maar God is een genadig God en verzoekt nooit boven vermogen.
Wilt u blijven bidden en ook speciaal voor onze kleinkinderen? Cristan, Cristels oudste zoon, is een enorme hulp en voor zijn 15 jaar heel erg geduldig en liefdevol voor zijn opa. Hij helpt me met veel dingen.

We wensen jullie een hele fijne en plezierige jaarwisseling
en voor het nieuwe jaar Gods rijke zegen,
Dick, Therese, Cristel, Miranda en kleinkinderen.

Gebed voor Dick(2)

Een update over de gezondheid van Dick: Hij is weer sterker aan het worden en heeft overdag veel minder pijn. Hij heeft wel heel wat kilootjes verloren. Dick en Therese mogen van immigratie 2 jaar langer in Amerika blijven. Verder is de eigenaar van het huis speciaal voor hen een badkamer aan het maken naast hun kamer in het onderste gedeelte van het huis van hun dochter Cristel. Ze ondervinden erg veel liefde van alle kanten en dat is een geweldige bemoediging. Er is gebed over de hele wereld tot aan Maleisie, de Philippijnen Afrika, Canada aan toe. Voorgangers uit Korea, Canada, Amerika en Bolivia bellen of zijn langsgekomen om met hen te bidden. Overweldigend! Dick en Therese zijn hierdoor erg bemoedigd en heel dankbaar om zo ook het lichaam van Christus te mogen ervaren. U kunt hen ook bemoedigen door een kaartje met persoonlijk berichtje te sturen naar 726 S Front St, Salina, KS 67401 United States.

Gebed voor Dick !

We vragen jullie gebed voor Dick, die getroffen is door een ernstige ziekte. Hij had al weken pijn in de rug, toen in zijn buik, en op een gegeven moment volgden onderzoeken in het ziekenhuis. Er werd een tumor op de alvleesklier geconstateerd die niet te opereren is. De situatie is ernstig. Therese schrijft:” Volgens de dokter heeft hij nog 3-6 maanden te leven. Maar menselijke feiten kan God veranderen. Hij is de Schepper groot van kracht”. U begrijpt dat dit bericht voor ons als vrijwilligers een grote schok was om te horen, maar natuurlijk is het dat nog veel meer voor de hele familie Altena. Dick en Therese zijn op dit moment in Amerika bij hun dochter.
Het is nog onduidelijk of ze binnenkort weer naar Bolivia gaan of in Amerika blijven. Mocht u hen een blijk van medeleven willen tonen dan kunt u een kaartje of berichtje sturen via hun persoonlijke Facebookpagina.

Therese schrijft:

“Vraagt u zich af hoe het op de boerderij gaat?”
Het  is een paar jaar erg slecht geweest, maar gelukkig hebben we nu een nieuwe beheerder op de boerderij, die er echt voor gaat. Het resultaat is dat de kant van het boerenbedrijf er nu echt beter uitziet. Hij heeft extra voer gezaaid voor de droge tijd. Dat zorgde ervoor dat het vee er een stuk beter uitziet en dus beter verkocht kan worden. Kortgeleden zijn er enkele nieuwe stieren aangeschaft


https://www.facebook.com/misiontimoteo )

Met het melkvee gaat minder goed hoewel ook daar nu aan gewerkt gaat worden. Maar met weinig personeel blijft het moeilijk om aan beide bedrijfstakken de juiste aandacht te geven.

En dan is er natuurlijk ook nog het kinderdagverblijf. Net als de scholen hebben ze drie maanden zomervakantie gehad.  En daarna zouden we hebben moeten beginnen onder leiding van de departementale regering die Manitas a la Obra gewoon wilde overnemen en hun eigen personeel plaatsen. We zijn hier niet mee akkoord gegaan want dat zou betekenen dat er geen christelijk kinderdagverblijf meer zou zijn en onze mensen op straat zouden komen te staan.

Het niet tekenen van een verdrag met de regering betekent wel dat we nu zelf nog veel meer opdraaien voor de kosten die het kinderdagverblijf met zich meebrengt. Tot nu betaalt de regering een gedeelte van het salaris van de onderwijzers, de rest is voor de Mision. Tevens zorgt die nu voor het eten, schoonmaakspullen, meubilering enz. (ze hebben bijna alles weggehaald).

De vergoeding die we aan de ouders vragen  is iets verhoogd, maar omdat de meesten in de lage inkomens klasse zitten, zet dat niet echt zoden aan de dijk. Wel zijn de mensen erg blij dat wij als Mision Timoteo hiermee doorgaan.

Misschien een aandachts/ donatie punt voor belangstellenden?

Tot slot willen we u graag nog enkele dank en gebedspunten voorleggen:
* Dank voor het zeer gemotiveerde personeel van kinderhuis Redil en van Manitos a la Obra.
* Dank voor de nieuwe beheerder van de boerderij.
* Dank voor onze algemeen directeur en zijn vrouw, die zich met hart en ziel  inzetten voor heel MT.
* Dank voor de extra donaties in december, waardoor we geen schuld hebben hoeven maken.
* Dank voor een goede gezondheid van ons beiden.

Wilt u met ons samen bidden voor:
* Extra personeel wat uit liefde voor kinderen en voor God wil werken.
* Een betere financiële situatie
* Meer sponsorouders
* Een goede tijd voor ons in Nederland waarin we hopen u te mogen dienen met het Woord en presentaties.