Author: Frans

Therese schrijft:

“Vraagt u zich af hoe het op de boerderij gaat?”
Het  is een paar jaar erg slecht geweest, maar gelukkig hebben we nu een nieuwe beheerder op de boerderij, die er echt voor gaat. Het resultaat is dat de kant van het boerenbedrijf er nu echt beter uitziet. Hij heeft extra voer gezaaid voor de droge tijd. Dat zorgde ervoor dat het vee er een stuk beter uitziet en dus beter verkocht kan worden. Kortgeleden zijn er enkele nieuwe stieren aangeschaft


https://www.facebook.com/misiontimoteo )

Met het melkvee gaat minder goed hoewel ook daar nu aan gewerkt gaat worden. Maar met weinig personeel blijft het moeilijk om aan beide bedrijfstakken de juiste aandacht te geven.

En dan is er natuurlijk ook nog het kinderdagverblijf. Net als de scholen hebben ze drie maanden zomervakantie gehad.  En daarna zouden we hebben moeten beginnen onder leiding van de departementale regering die Manitas a la Obra gewoon wilde overnemen en hun eigen personeel plaatsen. We zijn hier niet mee akkoord gegaan want dat zou betekenen dat er geen christelijk kinderdagverblijf meer zou zijn en onze mensen op straat zouden komen te staan.

Het niet tekenen van een verdrag met de regering betekent wel dat we nu zelf nog veel meer opdraaien voor de kosten die het kinderdagverblijf met zich meebrengt. Tot nu betaalt de regering een gedeelte van het salaris van de onderwijzers, de rest is voor de Mision. Tevens zorgt die nu voor het eten, schoonmaakspullen, meubilering enz. (ze hebben bijna alles weggehaald).

De vergoeding die we aan de ouders vragen  is iets verhoogd, maar omdat de meesten in de lage inkomens klasse zitten, zet dat niet echt zoden aan de dijk. Wel zijn de mensen erg blij dat wij als Mision Timoteo hiermee doorgaan.

Misschien een aandachts/ donatie punt voor belangstellenden?

Tot slot willen we u graag nog enkele dank en gebedspunten voorleggen:
* Dank voor het zeer gemotiveerde personeel van kinderhuis Redil en van Manitos a la Obra.
* Dank voor de nieuwe beheerder van de boerderij.
* Dank voor onze algemeen directeur en zijn vrouw, die zich met hart en ziel  inzetten voor heel MT.
* Dank voor de extra donaties in december, waardoor we geen schuld hebben hoeven maken.
* Dank voor een goede gezondheid van ons beiden.

Wilt u met ons samen bidden voor:
* Extra personeel wat uit liefde voor kinderen en voor God wil werken.
* Een betere financiële situatie
* Meer sponsorouders
* Een goede tijd voor ons in Nederland waarin we hopen u te mogen dienen met het Woord en presentaties.

Dick en Therese in Nederland

Dick en Therese zijn in de maanden april en mei in Nederland beschikbaar om spreekbeurten te geven.
U kunt hen nu al uitnodigen, ze kijken er naar uit om u allen te ontmoeten en bij te praten.
Neem daarvoor contact op met Marja Bakker, info@misiontimoteo.nl /0111671941.

Nieuwsbrief

Wat een hilariteit! Daar kwam Jose Miguel aanrijden met in de minibus 200 kuikens van een dag oud. Kuikens van legkippen die hem werden aangeboden door de eigenaresse van een kippenboerderij. Of Misión Timoteo er interesse in had? Maar dan moesten ze gelijk worden opgehaald! Zo gezegd, zo gedaan natuurlijk. Maar waar laat je zo snel 200 kuikens in een kindertehuis? Razendsnel werd er een leegstaande personeelskamer met eigen badkamertje klaargemaakt voor de piepende en krioelende meute. Toen ze aankwamen lagen ze half op apegapen, maar genoeg water met suiker bracht ze, op drie na, weer snel op de pootjes. Nu zijn ze een goede anderhalve week oud en groeien als kool. Ze zullen al gauw uit die kamer barsten of er zich uit krijsen.

Lees verder in de nieuwsbrief van December…

© 2018 Misión Timoteo

Theme by Anders NorenUp ↑